2020-01-23, ketvirtadienis, 16:21.     Šiandien Jurbarke saulė teka 08:34, leidžiasi 16:44, dienos ilgumas 8:9.

Jo Šventenybė Dalai Lama XIV: „Geriausias būdas pasirūpinti savimi, tai – pasirūpinti kitu žmogumi“ (3)

Jo Šventenybė Dalai Lama XIV: „Geriausias būdas pasirūpinti savimi, tai – pasirūpinti kitu žmogumi“

   Trečią kartą Lietuvos istorijoje, š.m. rugsėjo 11-14 dienomis, šalyje lankėsi Tibeto dvasinis lyderis, Nobelio taikos premijos laureatas, Jo Šventenybė Dalai Lama XIV. Penktadienį, rugsėjo 13 d., Jo Šventenybė Dalai Lama XIV plačiajai visuomenei skaitė paskaitą „Kelias į taiką ir laimę globalioje visuomenėje“. Kviečiame skaityti paskaitos metu nuskambėjusias įžvalgas, patirtį, požiūrį į vis globalėjantį pasaulį ir žmogaus vaidmenį jame.

 

 

   

 

 

     Visi esame viena

 

 

   Svarbiausia žmogaus gyvenime yra teisingumas, drąsa, nesvarbu, koks stiprus būtų oponentas. Žmonėms gyvenant demokratijoje bei laisvėje būtina išlaikyti aukštą ir stiprią dvasią.

 

   Mes visi esame viena žmonija. Neturime skirtumų. Nei mentalinių, nei emocinių, nei fizinių. Mes esame tokie patys žmonės. Svarbiausia, jog kiekvienas žmogus trokšta laimingo gyvenimo. Kiekvienas nori taikos ir ramybės. Net augalai, kurie neturi gebėjimo mąstyti, jie taip pat turi gyvenimą, turi teisę egzistuoti, išlikti. Visi turi teisę į laimingą gyvenimą.

 

   Labai svarbu suprasti, suvokti, jog žmonija yra vienis. Iš mano paties patirties, kuomet sutinku žmones, sakau jiems, jog, tiesiog, esu vienas iš jų. Laikas eina labai lengvai. Kuomet buvau jaunas, šiek tiek labiau rūpinausi formalumais, kaip sudaryti tam tikrą įspūdį apie save. Jei rūpinuosi formalumais, titulais, jog esu Dalai Lama, Jo Šventenybė Dalai Lama, jie tik kuria bereikalingus dalykus ir mane padaro jų kaliniu. Dėl titulų žmonės tampa nervingi, neramūs. Galų gale, tas nerimas transformuojasi į tam tikrą dviveidystę, veidmainiškumą. Žmonijos vienybės suvokimas individui padeda prisiminti Dievą ir nesijausti vienišam. Septyni milijardai žmonių šioje žemėje – visi mano broliai ir seserys.

 

   Žmogui labai svarbu ugdyti vienio, vienybės suvokimą. Tai galima daryti per savivoką, savistabą, švietimą. Žmonės dažnai per daug galvoja apie tai, kokiai grupei jie priklauso. Kalbėdami vartoja žodį „mes“, tačiau omenyje turi tą siaurąjį „mes“. Turime žvelgti į pasaulį plačiau. Žmonės labai dažnai būna orientuoti į save: aš, mano, mūsų grupė, mūsų siauras ratas. Iš tikrųjų, kuomet kalbame apie tokius žodžius kaip „mes“, „aš“, „jie“, sukuriamas tam tikras barjeras tarp mūsų grupės ir kitų žmonių. Tuomet atsiranda prielaidos įvairiems negeriems dalykams: smurtui, prievartai, išnaudojimui. Manau, jei žmonės labiau gerbtų vieni kitus, suvoktų esą vienos grupės nariai, tuomet tokie dalykai kaip prievarta, išnaudojimas ar patyčios dingtų. Taigi žmonių vienybės sąvoka yra labai svarbi. Iš tikrųjų beveik visos pasaulio religijos kalba apie tą patį, jog žmonės yra iš vieno šaltinio, visi turi vienodas teises būti laimingais, realizuoti savo troškimus ir tai yra vienybės sąvokos pagrindas.

 

   Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje visi susiduria su tomis pačiomis aplinkosaugos, ekonomikos ir kitomis problemomis. Nė viena tauta nepajėgi šių problemų išspręsti savarankiškai. Pasaulyje gyvena septyni milijardai žmonių, kurie šias problemas turi spręsti kartu. Net ekonomika, rodos, toks nacionalinis dalykas, šiuo metu neturi sienų. Šių modernių laikų realybė yra pakitusi. Senovėje žmonės savo poreikius aprūpindavo patys ir, galima sakyti, buvo išties nepriklausomi. Dabar visi esame susiję tarpusavyje. Geriausias būdas pasirūpinti savimi, tai – pasirūpinti kitu žmogumi. Būtina atsisakyti koncepcijos, kurios pagrindu, visa ko centre atsiduria vienas žmogus, vienas individas. 

 

 

   Pasaulį keičia veiksmai

 

 

   Taika neateis per maldas ar super-meditaciją. Taika turi ateiti per veiksmą. Veiksmui svarbi motyvacija. Pirmiausia taika ir ramybė turi būti žmogaus širdyje. Tuomet atsiranda vidinė taika, iš kurios kyla taikūs veiksmai. Taip pasiekiama tvari taika.

 

   Kiekvienas žmogus gamtos yra apdovanotas ypatinga dovana – gebėjimu šypsotis. Žmogaus pagrindinės prigimtinės savybės yra atjauta, švelnumas. Priežastis pakankamai aiški – visi septyni milijardai pasaulio gyventojų turi motinas. Visi septyni milijardai žmonių sėkmingai išgyveno po gimimo ir užaugo vien dėl motinų dėmesio, rūpesčio ir meilės. Tie, kurie iš motinų gavo daugiau šilumos, rūpesčio, meilės, giliai viduje jaučia mažiau baimės, negu tie, kuriais motinos rūpinosi mažiau. Nesvarbu, kokie sėkmingi jie būtų, giliai viduje vaikystėje meilės stokoję žmonės jaučia baimę, todėl jų gyvenimas tampa komplikuotas, sudėtingas.

 

   Ramus protas veda prie kūno sveikatos. Ramybės ir taikos pagrindas yra proto ramybė, bendražmogiškoji proto ramybė, kurią galime ugdyti kiekvienas, nepriklausomai nuo savo religinių įsitikinimų. Būtent per sveiko proto bei kūno ugdymą galėsime turėti sveiką bendruomenę.

 

 

   Visos religijos kalba apie tą patį

 

 

   Iš tikrųjų visos pasaulio religijos kalba apie vienį, buvimą kartu. Religijos padeda žmonijai suteikdamos pagrindą vilčiai, tačiau tai gali sėkmingai vykti, jei žmonės nėra per daug prisirišę prie savo išpažįstamo tikėjimo, nes tuo atveju, kuomet per daug prisirišama prie vieno tikėjimo išpažinimo, vienos tiesos, nebematoma kitų religijų, tikybos mokyklų, konfesijų keliamų vertybių.

 

   Būtent toks religinis susiskaldymas vėliau priveda prie žmonių susiskaidymo, žudynių. Žinome, jog senovėje tam buvo ir ekonominis pagrindas, žmonės religijos pagrindu siekė politinės ar ekonominės valdžios. Manau, jog svarbu, kad žmonės liktų ištikimi savo religijai, tačiau tuo pačiu prie jos per daug neprisirištų, tam, kad jų protas liktų atviras kitokioms idėjoms. Tokiu būdu, visos pasaulio religijos tarnautų vienam tikslui – užtikrinti darną bei harmoniją pasaulyje.

 

   Ne visi žmonės yra religingi ar laiko save religingais. Iš septynių milijardų pasaulyje gyvenančių žmonių, vienas milijardas laiko save netikinčiaisiais. Kyla klausimas, kaip prieiti prie tų žmonių, kaip juos pasiekti. Priėjimas prie jų turėtų būti per jiems artimus dalykus, per tai, kuo jie tiki. Šiuo atveju kalbu ne apie religinį jausmą, o apie tai, kuo jie tiki savo širdyje, apie tikėjimą vertybėmis.

 

   Nuo seno egzistuoja grupės, kurios neigia dvasingumo vertę. Manau, jas galima vadinti senovinio nihilizmo arba senovinio materializmo pasekėjais. Žmonės šias grupes kritikuoja, tačiau gerbia. Manau, jog šiuo atveju, svarbiausias dalykas yra pagarba. Žmonės turi teisę išreikšti savo nuomonę ir ji turi būti gerbiama. Tiek religingi, tiek nereligingi žmonės turi savo vertybes. Klausimas, kokiu būdu tuos žmones pasiekti. Per maldą, paskaitas, pamokslaujant? Manau, jog šiuo atveju svarbiausias dalykas yra švietimas.

 

   Šiuo metu su JAV bei Indijos mokslininkais dirbame prie programos, kurios tikslas yra rasti būdą, kaip patraukliai pristatyti moralinę etiką pasauliečiams nereliginiu būdu, kaip ją pristatyti per švietimo bei ugdymo programas tam, kad žmonės susipažintų su dvasinėmis vertybėmis. Norėčiau, kad ir Lietuvoje būtų pagalvota apie tai, kaip būtų galima sekuliariosios etikos programą įtraukti į mokymo programas. Galbūt tuomet, kada atsiras daugiau abipusės pagarbos, dings susiskaidymas ir nesutarimai tarp religingų ir ne tiek religingų žmonių.

 

 

   Visi trokšta laimės

 

 

   Visi norime laimės. Laimė – nevien fizinis pasitenkinimas. Kartais, fizinis skausmas gali teikti pasitenkinimą. Be jokios abejonės, materialiniai dalykai yra svarbūs. Svarbus tam tikras komforto bei sveikatos lygis, tačiau žmogus nebus laimingas, jei jis nebus savo širdies šeimininkas.

 

   Geras skonis, malonūs prisilietimai bei kiti fiziniai pojūčiai yra būdingi ir kitiems gyvūnams, bet mes – žmonės turime nuostabius smegenis, kurie generuoja idėjas, suteikia mums vilties, turi atmintį. Iš kitos pusės, smegenys kartais verčia mus nerimauti, dvejoti, nepasitikėti savimi ir t.t. Todėl labai svarbu išlaikyti gerą mentalinę, protinę, dvasinę būseną.

 

   Tikiu, jog geri dvasiniai potyriai, tinkamas mentalinis nusiteikimas nugali fizinius nepriteklius bei blogus fizinius pojūčius. Šių dalykų reikia mokyti, nes be jų visos materialinės gėrybės yra visiškai paviršutiniai dalykai. Visos religijos kalba apie tikėjimą, meilę, atjautą ir tai yra tas dvasinis pagrindas, kuris reikalingas visiems. Labai svarbu, kad žmogaus širdis būtų atjaučianti ir jautri.

 

   Mano manymu, svarbiausi link laimės vedantys dalykai yra trys. Pirmasis, tai yra patirtis, kurią atsinešėme kartu su motinos pienu. Manau, jog žmoguje atjautos sėkla pasėjama labai anksti. Sekantis dalykas esame mes patys ir mūsų ryšys su supančia aplinka, kaimynais, draugais, pažįstamais. Trečias dalykas yra mokslo tyrinėjimai. Galbūt nereikėtų kalbėti tomis temomis, kas bus po mirties, ateivius ir panašius dalykus, tiesiog žinokime, jog yra mokslininkai, kurie tiria fizinio kūno savybes ir panašius dalykus. Tiesiog skatinu naudotis jų tyrimais, išradimais, padarytomis išvadomis ir pasiekimais treniruojant savo mentalinius gebėjimus.

 

   Žmonės kartais jaučia labai siaurą meilę ir ta neatvira meilė yra nelaimių ir nesėkmių pagrindas. Manau, jog svarbiausia kalbėti apie du meilės ir atjautos būdus. Reikia suvokti, jog yra žmonių, kurie elgiasi, galbūt, ne taip kaip mums yra priimtina, tačiau dvasine prasme, mes galime skirti jiems savo meilę, atjautą, bent jau meilingai ir atjaučiančiai žiūrėti į juos. Kitas lygis – su jais bendrauti kaip su žmonėmis ir mylėti savo priešus.

 

 

   Pasaulis - vieninteliai mūsų namai

 

 

   Dėl technologijos pažangos ir pasiekimų, žmogus tapo labai pasitikintis savimi. Būtina suprasti, jog gamtos valdyti negalima. Su gamta reikia eiti koja kojon. Iš visos pasaulio gyvybės rūšių įvairovės, žmogus yra būtent ta rūšis, kuri kelia daugiausia problemų tiek sau, tiek ir kitiems.

 

   Esame atsakingi už ozono sluoksnio mažėjimą, globalinį atšilimą. Būtina mastyti plačiau ir suprasti, jog gyvename globaliame pasaulyje, kurį būtina saugoti. Negalime leisti sugriauti pasaulio, nes tai vieninteliai mūsų namai. Šio šimtmečio pabaigoje pasaulyje, tikriausiai, gyvens jau apie 10 milijardų žmonių. Atskirtis tarp turtingųjų ir neturtingųjų vis didėja.

 

   Turime atsakyti į daugelį klausimų, kad pasaulis būtų išsaugotas ir į jį žiūrėtume plačiai ir su meile.

 

 

 

 

Nuotrauka www.freetibet.lt

 

 

 

Contact form

 

Darius 2013-09-16 11:41:06 IP: 87.160.114.163

čia matau kažkoks bomžas po kiekvienu straipsniu savo smarvę palieka. Man patinka, kad ne tik kriminalai rašomi

 

Valius. 2013-09-15 15:01:49 IP: 77.90.99.213

S.teisus. Paskutiniu metu skraido portalas aukštom materijom. Tai Dalai Lama,tai koks Christopheris Gibsonas ,tai vėl kokias pievas rašo.Lygtai rajone naujienų ir įvykių trūktų...Darotės bičiuliai neįdomūs.

 

s 2013-09-15 09:22:57 IP: 89.117.240.152

labai aktualu. Ypač Raseiniečiams nes jie neskaito respublikinės spaudos ir nežiūri TV. :)

Šios dienos vardadieniai

manoJurbarkas.lt

Redakcija:

mob. (8 616) 35 444
e.p. info@manojurbarkas.lt


Jurbarkas


mob. (8 616) 14 144